Wie zijn wij?

Voorjaar 2019 werd bij talkshow Herman Centraal de vraag gesteld waarom Arnhem haar vroegere inwoner dichter/schrijver Johnny van Doorn (1944 – 1991) niet meer in ere houdt. Kort na zijn overlijden werd door literair productiehuis Wintertuin de Johnny van Doornprijs ingesteld voor een dichter die zich in het bijzonder onderscheiden heeft op het gebied van poëzievoordracht. De prijs werd in 1993 voor het eerst uitgereikt aan Simon Vinkenoog en voor het laatst in 2012 aan Nico Dijkshoorn. Andere winnaars waren: Carla Bogaards (1995), Willem Wilmink (1997), Jules Deelder (1999), Tom Lanoye (2001), de dichters uit Epibreren (2003), Don Vitalski (2005), Bart Chabot (2008) en Erik de Jong/Spinvis (2010).


Na de bijeenkomst van Herman Centraal werd een werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van cultureel centrum Rozet (Bram Kluen), boekhandels Het Colofon (Walter Jansen) en Hijman Ongerijmd (Theo Beneder), stadsdichter Jesse Laport, journalist Simon Trommel en Yvonne Mousset (weduwe van Johnny van Doorn). Zij zetten zich in voor het in ere herstellen van de Johnny van Doornprijs, als eerbetoon aan Johnny van Doorn, maar vooral omdat zij vinden dat podiumpoëzie meer waardering verdient.


De werkgroep heeft voor de verwezenlijking van haar doel de Stichting voor Poëzie en het Gesproken Woord opgericht. De statutaire doelstelling van deze stichting luidt: ‘het bevorderen van poëzie als podiumkunst met de focus op de pure vorm van het gesproken woord’.


Naast het opnieuw instellen van de Johnny van Doornprijs streeft de stichting naar het bereiken van de jeugd en talentontwikkeling op het gebied van poëzie en het gesproken woord door middel van talenttrajecten, workshops, masterclasses e.d.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Bart van Meer, voorzitter
  • Esmé Kalshoven, penningmeester
  • Theo Beneder, secretaris

De uitvoerende werkgroep bestaat uit:

  • Theo Beneder
  • Gerard Jager
  • Bram Kluen
  • Jesse Laport en
  • Yvonne Mousset.

Stichting en werkgroep zijn bereikbaar via de secretaris: theo.beneder@outlook.com, 06 – 3016 2715.

Bankrekening: NL13 RABO 0350 6944 94 t.n.v. Stichting voor Poëzie en het Gesproken Woord.

KvK nr.: 75997010.